Origo Resurs arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för hela människan sedan 2004. I vårt arbetsintegrerande sociala företag ges möjlighet till meningsfulla sysslor, varm gemenskap, psykisk och fysisk friskvård. Tillsammans med en handledare och i små grupper, stöttas varje individ i sin egen förändringsprocess.

Läs mer på hemsidan www.origoresurs.se